หน้าหลัก

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.มนัสชัย อินทร์เถื่อน ผู้กำกับการ

สืบสานพระราชปณิธาน

”  เป็นตำรวจมืออาชีพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและผดุงความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

17 เมษายน 2567 พ.ต.อ.มนัสชัย อินทร์เถื่อน ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน และทอดผ้าไตรพระราชทาน องค์อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณ

เบอร์โทรสำหรับเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน สามารถบันทึกไว้ในมือถือได้เลยครับ เผื่อเกิดเหตุโดยไม่คาดคิดครับ

เบอร์โทรสำหรับเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน สามารถบันทึกไว้ในมือถือได้เลยครับ เผื่อเกิดเหตุโดยไม่คาดคิดครับ ส

ข่าวกิจกรรมที่ 3 ในการมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ ชี้แจงแจ้งประกาศของสถานี เรื่องการต่อต้านการรับสินบนและไม่รับของขวัญและของกำนัลของหน่วย

ข่าวกิจกรรมที่ 3 ในการมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ ชี้แจงแจ้งประกาศของสถานี เรื่องการต่อต้านการรับ

                 ขอเชิญร่วมประเมิณแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

                          External Integrity and Transparency Assessment : (EIT)

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์